Cuerpo de Bomberos de Cataluña

Oposición de Cuerpos de seguridad - Bombero

La feina de bomber està dirigida a aquelles persones que volen dedicar el seu treball a les accions encaminades a evitar possibles incendis, a l'extinció d'aquests , a oferir ajuda i col·laboració a la societat evitant situacions de risc, proporcionar protecció i salvament.

Entre les funcions a desenvolupar pel cos de bombers es troben, l'extinció de focs i/o explosions, assistència tècnica ( que són intervencions no urgents, com pot ser obertura o tancaments de portes, neteja de carrers o desconnexions de timbres d'alarmes, etc) i també salvaments. Els casos més comuns són els d'auxili de ferits, accidents de tràfic amb auxilis a persones i rescats en ascensors.
Solicitar más información
Oposición de Cuerpo de Bomberos de Cataluña

Temario

El sistema de preparació P8.10 garanteix la formació de cada un dels nostres alumnes fins a l'Aprovat. Cada alumne té a la seva disposició tots els mitjans materials, humans i tècnics de Master-D:

Preparador personal i professor especialitzat.
Seguiment personalitzat de la preparació.
Objectius individuals.
Atenció personalitzada.
Temaris actualitzats permanentment en especialistes en la matèria.
Material complementari.
Informació sobre les convocatòries.
Serveis multimèdies en el propi centre.

Requisitos

* Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
    * Tenir 16 anys i no superar els 65
    * Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent
    * Posseir el permís de conduir C
    * Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
    * No trobar-se separat del servei per sanció disciplinària a qualsevol Administració Pública, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques

Este curso sólo se imparte en las siguientes provincias:

Barcelona, Castellón, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona

Solicita más información sin compromiso

Acepto las condiciones de la politica de privacidad

Lo más buscado

Oposición de eso, Oposición de oposiciones, Oposición de formación profesional, Oposición de preparacion grado medio, Oposición de academia grado superior, Oposición de fp basica, Oposición de fp grado superior, Oposición de fp grado medio, Oposición de fp enfermeria, Oposición de formación profesional enfermeria, Oposición de grado superior enfermeria, Oposición de grado superior informatica, Oposición de fp grado enfermeria, Oposición de fp grado informatica, Oposición de grado medio administración, Oposición de fp administrativo, Oposición de academia fp, Oposición de formacion profesional administración y gestión, Oposición de formacion profesional comercio y marketing, Oposición de formacion profesional imagen personal, Oposición de formacion profesional sanidad, Oposición de logse, Oposición de loe, Oposición de comercio y marketing, Oposición de comercio, Oposición de gestión comercial y marketing, Oposición de ver más, Oposición de electricidad y electrónica, Oposición de instalaciones eléctricas y automáticas, Oposición de equipos e instalaciones electrotécnicas, Oposición de instalaciones electrotécnicas, Oposición de hostelería y turismo, Oposición de cocina y gastronomía, Oposición de servicios en restauración, Oposición de restauración, Oposición de imagen personal, Oposición de peluquería, Oposición de estética y belleza, Oposición de caracterización, Oposición de sanidad, Oposición de cuidados auxiliares de enfermería, Oposición de farmacia y parafarmacia, Oposición de emergencias sanitarias, Oposición de servicios socioculturales y a la comunidad, Oposición de atención sociosanitaria, Oposición de educación infantil, Oposición de atención a personas en situación de dependencia,